8 members | 321 guests online
Login New Account
Some features on our site require the use of cookies. These allow us to keep you logged in etc.
It looks like you're using an adblocker. We rely on ads and donations to fund the site. We won't force you to view the ads, but we'd really appreciate if you whitelisted us.
Valhall
Valhall
Clan Members: 480
Kill/Death Ratio: 0.53
Total Level Average: 2,333
Citadel Level: 7
Clan XP: 156,221,943,118
Avg Clan XP: 325,462,381
RankXP Gain
Y'day182133,362,431
Week240222,798,280
DXP Weekend3182,060,495,128
Log In or Confirm your RSN to use your clans shoutbox.
Nils Einar
Tue 15th May, 5:13pmPINNED
120 div nty
Sat 27th October, 3:06pm
Ludde
Wed 1st August, 4:02pm
"The largest and most active Norwegian RuneScape clan!"
Clan Leaders:
Clan Description:
Velkommen til Valhall!

Valhall er en norsk PvM & Community klan som fokuserer på å være et utadvendt, hyggelig og hjelpfullt miljø for alle spillere der hovedfokuset vårt primært ligger på skilling og bossing, men er åpne for alle typer av aktiviteter; mulighetene er uendelige.

Vårt mål er å skape et forent, respektfullt, morsomt og støttende community der våre medlemmer kan trives og dele sine erfaringer. Valhall er en klan for alle typer spillere, og sammen skal vi oppnå og feire prestasjoner som nye levler, det å nå milepæler som å mestre en skill og til slutt mestre alle!

Hva vi kan tilby:
¤ Erfarne/høy-lvl spillere som kan hjelpe og gi råd
¤ Sosial og hyggelig klanchat
¤ Aktive klanmedlemmer
¤ Ukentlige events

Opptakskrav:
¤ P2P (Medlem)
¤ 110+ Combat level & 1500+ Total level
¤ Skillere: Combat level 3 & 1200+ Total level eller 30m Xp
¤ (HC) Ironmen: Combat level 70+ & 1200+ Total level eller 40m Xp

Hvis du har lyst til å bli med i klanen kom og gjest oss i klanchatten :)
Event Log
Trxaf joined the clan!
9 days ago
Astrolli joined the clan!
22 days ago
Mid SH joined the clan!
Sun 10th October, 10:40am
1settlerush joined the clan!
Sun 10th October, 10:40am
Istari Kaz joined the clan!
Sun 10th October, 10:40am
Molly Ryan joined the clan!
Sun 10th October, 10:40am
Oberst is no longer in the clan.
Thu 7th October, 2:40am
Clan Achievement Log
1settlerush80M Defence XP
4 hours ago
1settlerush80M Magic XP
4 hours ago
Istari Kaz80M Defence XP
4 hours ago
Istari Kaz80M Magic XP
4 hours ago
Molly Ryan80M Defence XP
4 hours ago
Molly Ryan80M Magic XP
4 hours ago
Mid SH80M Defence XP
4 hours ago
Mid SH50M Constitution XP
4 hours ago
Mid SH80M Magic XP
4 hours ago
Honndalen40M Herblore XP
5 hours ago
hanne hanne1.225B Overall XP
5 hours ago
Istari Kaz50M Constitution XP
20 hours ago
Molly Ryan50M Constitution XP
20 hours ago
Honndalen100M Invention XP
20 hours ago
Volvo A60H99 Attack
20 hours ago
Baltzter875M Overall XP
1 day ago
Baltzter140M Invention XP
1 day ago
Altzter60M Herblore XP
1 day ago
Altzter140M Invention XP
1 day ago
Retzak1.375B Overall XP
1 day ago
Mid SH325M Overall XP
1 day ago
1settlerush50M Constitution XP
1 day ago
Lag Summoner200M Divination XP
1 day ago
Fette Najs500M Overall XP
1 day ago
Istari Kaz325M Overall XP
1 day ago
Molly Ryan325M Overall XP
1 day ago
Joakim M70M Agility XP
1 day ago
Kasp3r99 Invention
1 day ago
Ben ja min50M Magic XP
1 day ago
Lowbien180M Mining XP
1 day ago
Johansen Site Donator 120M Firemaking XP
2 days ago
Loser pr50M Mining XP
2 days ago
Schnell20M Cooking XP
2 days ago
byhring800M Overall XP
2 days ago
1settlerush325M Overall XP
2 days ago
Ennobled700M Overall XP
2 days ago
Ennobled20M Herblore XP
2 days ago
Joakim M130M Ranged XP
2 days ago
Joakim M160M Slayer XP
2 days ago
Kasp3r99 Archaeology
2 days ago